The Secret Sauce

EE247 ส่องเทรนด์-พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิดระลอก 4 ไปจนถึงปี 2022

July 30, 2021

ประเทศไทยวันนี้เหมือนกำลังเผชิญมรสุมหนัก เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน คำถามคือเราจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน? มีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ของผู้คน

 

เคน นครินทร์ ชวนคุณเตรียมพร้อมรับมืออนาคต คาดการณ์การระบาดของโควิดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ในวันฟ้าหลังฝน ธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณจะเข้าไปนั่งอยู่ใจผู้บริโภคได้เป็นกลุ่มแรกๆ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App