The Secret Sauce

EE264 ม็อบดินแดงคือใคร ทำไมต้องรุนแรง ทางออกคืออะไร

September 3, 2021

นับตั้งแต่ปีที่แล้วได้เกิดการชุมนุมภายใต้ 3 ข้อเรียกร้องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยปณิธานแรงกล้าเพื่อทวงถามสิทธิและเสรีภาพใน ‘อนาคต’ ที่พวกเขาควรมี แต่วันนี้รูปแบบการชุมนุมได้เปลี่ยนไป มีการใช้ความรุนแรงทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม จนเกิดเป็นกลุ่ม ‘ม็อบดินแดง’ 

กลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างจากผู้ชุมนุมเมื่อปีที่แล้วอย่างไร เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจที่มาที่ไปของผู้ชุมนุมในปัจจุบัน สาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้น และคาดการณ์อนาคตของการชุมนุมในปัจจุบัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App