The Secret Sauce

TSS MEDLEY#15 ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแบบจีน

April 15, 2021

เพราะเหตุใดประเทศจีนจึงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและก้าวมาสู่การเป็นมหาอำนาจของโลก ที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรม ถอดบทเรียนความยิ่งใหญ่แบบจีนกับวิธีคิดยั่งยืน

00:00 เศรษฐกิจวงจรลมปราณของจีนเปลี่ยนโลก กระทบไทยอย่างไร
59:32 ทำเร็ว ล้มเร็ว เรียนเร็ว Tencent Thailand เปิดเคล็ดวิชาการทำงานแบบจีน
1:39:55 เศรษฐกิจวงจรลมปราณของจีนเปลี่ยนโลก กระทบไทยอย่างไร

Podbean App

Play this podcast on Podbean App