The Secret Sauce

TSS375 Flow สภาวะจดจ่อจนลืมหายใจ เคล็ดลับความสุขและความสำเร็จ

April 17, 2021

Flow คือการนำตัวเองเข้าไปสู่สภาวะที่จดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆ จนเรียกได้ว่าลืมเวลา สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในการทำงานอย่างไร ปัจจัยสำคัญและวิธีการในการนำตัวเองเข้าไปสู่สภาวะ Flow คืออะไร

Podbean App

Play this podcast on Podbean App