The Secret Sauce

TSS386 วะบิ ซะบิ เยียวยาตัวเองในโลกที่สิ้นหวัง ตอนจบ

May 8, 2021

‘วะบิ ซะบิ’ ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง ไม่สมบูรณ์


เคน นครินทร์ อาสาพาผู้ฟังเดินทางสู่ตอนสุดท้ายของ ‘วะบิ ซะบิ’ อย่างเข้าใจ โดยทำเอพิโสดนี้เป็นคู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท่ามกลางชีวิตที่แสนวุ่นวาย หดหู่ สิ้นหวัง ในวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อยอมรับและปล่อยวาง เพื่อให้เราได้อยู่กับปัจจุบัน เพียงช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App