The Secret Sauce

TSS417 หมดยุคผูกขาด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับแผนใหญ่ในรอบ 60 ปี

July 27, 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA หนึ่งในธุรกิจที่หลายคนมองว่ามีความสามารถในการผูกขาดตลาดพลังงานมายาวนานกว่า 60 ปี แต่ปัจจุบัน ธุรกิจนี้กำลังเจอความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อกระแสการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองกำลังทำให้เกิดการกระจายอำนาจจากศูนย์กลาง รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มาจากทางเลือกใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า กำลังสั่นสะเทือนให้ธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ถึงการปรับธุรกิจครั้งสำคัญ มาร่วมหาคำตอบกันว่า บทบาทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นอย่างไร บทเรียนอะไรที่เขาได้เรียนรู้จากการทรานฟอร์มองค์กร และแผนเดินหน้าต่อหลังจากนี้จะมุ่งไปทางไหน ใน The Secret Sauce

Podbean App

Play this podcast on Podbean App