The Secret Sauce

TSS446 ไทยออยล์ 60 ปี พลิกโฉมครั้งใหญ่ สู่ปิโตรเคมี

October 10, 2021

ท่ามกลางดิสรัปชันและความผันผวน ไทยออยล์ ธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไม่หยุดแค่ตั้งรับและปรับตัวเพียงเท่านั้น แต่ในเวลาเดียวกันยังรุกไปข้างหน้าด้วยการขยายโรงกลั่นเพิ่มเติม พร้อมลงทุนในธุรกิจโอเลฟินส์ประเทศอินโดนีเซียอีก 4 หมื่นล้านบาท รวมเป็นจำนวนกว่า 1.9 แสนล้านบาท

 

เคน-นครินทร์ พูดคุยกับ วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ถึงกลยุทธ์การปรับตัวครั้งใหญ่ในขวบวัยที่ 60 จากโรงกลั่นน้ำมันเอกชนไทยรายแรกของประเทศ สู่ธุรกิจปิโตรเคมี ไฟฟ้า และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App