The Secret Sauce

TSS470 คู่มือธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทำอย่างไรให้ รอด และ รุ่ง

November 26, 2021

เมื่อหมอกควันแห่งโรคระบาดเริ่มจางหาย ประตูประเทศไทยเริ่มเปิดออก โอกาสฟื้นฟูการท่องเที่ยวจึงเริ่มกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง แต่ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปภายใต้วิกฤต มาตรฐานของการท่องเที่ยวไทยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการไทยจึงไม่อาจรอดได้ถ้ายังหวังน้ำบ่อเดิมและทำธุรกิจด้วยโมเดลแบบเดิมๆ

 

เคน นครินทร์ เผยคู่มือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ รวบรวมคำแนะนำจากสุดยอดผู้บริหารธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเชิงการปรับตัว พร้อมพูดคุยกับ อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ถึง SHA มาตรฐานด้านสาธารณสุขที่จะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย ในวันที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีกครั้ง

Podbean App

Play this podcast on Podbean App