The Secret Sauce

EE352 โลกร้อนอาจทำเศรษฐกิจไทยพัง! GDP ลด 40%

June 23, 2022

รับชมทาง YouTube

สถานการณ์โลกร้อนตอนนี้ หากไม่เร่งเยียวยาแก้ไขอย่างจริงจัง เศรษฐกิจไทยอาจหดตัวสูงถึง 40% 

ความรุนแรงของภัยพิบัติ สภาพอากาศอันแปรปรวน รวมถึงการขาดแคลนน้ำและอาหาร ฯลฯ เหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหนักหน่วง ชนิดที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง 

เคน นครินทร์ สรุปงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในหัวข้อ ‘การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของไทย’ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบริบทของประเทศไทย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App