The Secret Sauce

TSS127 4 เทคนิคอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งเป้าและวัดผล

July 5, 2019

ใครๆ ก็รู้ว่าการอ่านทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ แต่บางคนยังมองเป็นเรื่องไกลตัว อ่านแล้วง่วง ไม่สนุก เจอหนังสือเล่มหนาๆ ก็อ่านไม่ไหว ทำอย่างไรถึงจะอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นและสม่ำเสมอ

เคน นครินทร์ ชวน ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR นักเขียน และนักอ่านตัวยง เจ้าของพอดแคสต์ Nopadol’s Story

Podbean App

Play this podcast on Podbean App